Bouwen van 29 woningen in Zomergem. In samenwerking met De Zondagsdenkers.

De nieuwe verkaveling, Kleitstraat – Rijvers, werd geconcipieerd met een demografisch gevarieerde structuur voor ogen. Doordat het aandeel kavels bestemd voor sociale huisvesting gespreid ligt doorheen de verkaveling versmelten deze met de andere woningtypologieën. In opdracht van SHM Elk Zijn Dak en de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen worden grondgebonden rijwoningen voor koop en huur en appartementen in een gemeenschappelijke tuin ontwikkeld.

Binnen het ontwerp worden deze clusters op eenzelfde manier vormgegeven met een sterk collectief totaalbeeld voor ogen (elk bouwblok is een echo van datgene achter de hoek). De grens tussen huur- en koopwoningen en tussen appartementen en rijwoningen vervaagt.

Door het bouwblok te versnijden ontstaat een ritmering in het straatbeeld die elke woning op zich accentueert. De uitsparing op niveau van de straat vormt een buitenruimte, een vrij in te vullen buffer als gradiënt tussen publiek (straat) en privaat (woning). Het speelt in op het basisprogramma van het suburbaan leven: een huisje, een tuintje en een boompje. Mogelijkheid tot het tuintje en het boompje zitten al vervat in de buiten-voorkamer, het wordt een volwaardig element  in het gevelbeeld, de spil tussen straat en woning. Door het hieraan koppelen van het balkon ontstaat vanop de verdieping een indirecte maar open dialoog tussen woning en straat.