Verbouwen van rusthuis Nazareth tot 8 sociale koopwoningen en 18 sociale huurappartementen in Ieper

In 2010 organiseerden Ons Onderdak en WVI gezamenlijk een ontwerpwedstrijd voor herbestemming van het oud rusthuis Nazareth. Dit beeldbepalend element van wederopbouwarchitectuur staat dan al jaren grotendeels leeg: één vleugel huisvest nog het CLB, de twee andere vleugels en de kapel dreigen te verkommeren. De volledig afgesloten binnenkoer biedt geen enkele meerwaarde aan stad en omgeving.

Het winnende wedstrijdvoorstel van Volt opent het plein naar de vestingen en de Rijselsestraat, alle nieuwe toegangen worden aan het binnenplein voorzien. De schil van de bestaande gebouwen, te vergelijken met een mooie maar lege bloempot, wordt opgevuld met nieuw leven. Dit door niet de externe gevels te gaan aanpakken, maar de interne. Alle nieuw toegevoegde elementen moeten het binnenplein opwaarderen en een door de tijd en seizoen heen veranderend beeld inbrengen.

Het project omvat 8 rijwoningen langs de Grimminckstraat (Ons Onderdak)  en 14 appartementen langs de Rijselsestraat (OCMW Ieper). De rijwoningen hebben een kleine omsloten buitenruimte, een patio of een terras met poortje naar de binnenkoer, ze delen een gezamenlijke fiets- en afvalberging.
De binnenkoer werd aangelegd als een publieke ruimte die de Rijselsestraat met de vestingen verbindt. De materiaalkeuze (rood-grijze porfier en roodbruine gepolierde beton) sluit aan bij dat in de Rijselsestraat en laat vele vormen van gebruik toe: het is het inkomplein, de binnentuin, de parkeervoorziening, een grote speelruimte/collectief terras, de nieuwe toegang tot het CLB, de brandweerweg, …

©voltarchitecten

©voltarchitecten

©voltarchitecten

©voltarchitecten

©voltarchitecten

©voltarchitecten

©voltarchitecten

©voltarchitecten

©voltarchitecten

©voltarchitecten

©voltarchitecten