Bouwen van 19 assistentieappartementen in Ledeberg

Het project omvat 19 assistentiewoningen op één van de strategische sites  van de stadsvernieuwingsoperatie ‘Ledeberg Leeft’. Een aantal afgeleefde woningen op een drukke hoek worden afgebroken om plaats te maken voor een project dat het eindpunt wordt van een toekomstige groene boulevard vanaf de ring van Gent tot in Ledeberg, langs deze as worden een aantal architecturaal hoogstaande projecten gerealiseerd.

De wooneenheden zijn rationeel georganiseerd en schrijven zich in binnen de architectuur van de verschillende straten die op de Botermarkt samenkomen. De circulatieruimte  en trappenhal bezetten de onregelmatige hoekpositie en articuleren zich duidelijk op schaal van de grotere stedelijke ruimte, het gebouw staat er tegenover de fly-over richting Gent centrum en de hoogbouw verderop.  De sculpturaal uitgewerkte en bewust overgedimensioneerde traphal biedt plaats voor ongedwongen contacten met zicht op de stad en het binnengebied.

©voltarchitecten