Volt is een multidisciplinair ontwerpbureau dat in 2000 werd opgericht door Geert, Tom en Steven. Het vennotenteam werd in 2014 versterkt door Maarten en Ellen. Naast de 5 vennoten telt Volt Architecten momenteel 8 voltijdse medewerkers.

Vanuit het hoofdkantoor in Gent werken de Volters aan projecten, wedstrijdontwerpen en studieopdrachten, zowel op kleine als op grote schaal. Het werkgebied van Volt reikt echter verder dan Gent: met roots in Ieper, Brakel en Brugge en thuiskantoren in Bredene en St-Niklaas is Volt Architecten actief van aan de Kust tot in regio Mechelen.

Sinds de oprichting in 2000 werkt Volt zowel voor particulieren als voor Openbare Besturen, Huisvestingsmaatschappijen, CAW’s, Intercommunales, Stadsontwikkelingsbedrijven, vzw’s …

Door opleiding en ervaring kan Volt zijn publieke en private opdrachtgevers bijstaan met expertise in:

  • ontwerp en realisatie van projecten op verschillende schaalniveaus en binnen diverse context
  • herbestemmingen van gebouwen en sites
  • haalbaarheidsstudies en ontwerpend onderzoek
  • masterplanning en landschapsintegratie

VENNOTEN

Tom Verhaegentom@voltarchitecten.be
Geboren in 1971 te Sint-Niklaas
sinds 2000 founding father en medevennoot Volt Architecten

Geert Bourdeaud’huigeert@voltarchitecten.be
Geboren in 1971 te Ronse
sinds 2000 founding father en medevennoot Volt Architecten

Steven Verbekesteven@voltarchitecten.be
Geboren in 1971 te Ieper
sinds 2000 founding father en medevennoot Volt Architecten

Maarten Gielenmaarten@voltarchitecten.be
Geboren in 1986 te Jette
sinds 2010 medewerker bij Volt Architecten
sinds 2014 medevennoot van Volt Architecten

Ellen Debruyneellen@voltarchitecten.be
Geboren in 1985 te Brugge
sinds 2011 medewerker bij Volt Architecten
sinds 2014 medevennoot van Volt Architecten

MEDEWERKERS

Lina Van Pevenagelina@voltarchitecten.be
sinds 2013 medewerker bij Volt Architecten

Laure Van Huffellaure@voltarchitecten.be
sinds 2015 medewerker bij Volt Architecten

Karel Vandammekarel@voltarchitecten.be
sinds 2016 medewerker bij Volt Architecten

Loes Hertensloes@voltarchitecten.be
sinds 2017 medewerker bij Volt Architecten

Louise Van Eeckelouise@voltarchitecten.be
sinds 2019 medewerker bij Volt Architecten

Floris Vieren – floris@voltarchitecten.be
sinds 2020 medewerker bij Volt Architecten

Jens De Vosjens@voltarchitecten.be
sinds 2020 medewerker bij Volt Architecten

witruimte
STAGIAIRS

Jonas De Brauwer jonas@voltarchitecten.be
sinds 2021 stage bij Volt Architecten