Verbouwen van een bestaand rusthuis tot 11 woningen en bouwen van 5 nieuwbouwwoningen in Brakel

Na overleg met de bevoegde instanties bleek dat er, door de geldende stedenbouwkundige reglementering, slechts 5 nieuwbouwwoningen gebouwd mochten worden op dit perceel. Door het opmaken van een goed uitgebalanceerd schetsontwerp met bijhorende maquette, konden de bevoegde instanties overtuigd worden dat het perceel en omgeving een hogere dichtheid aankonden, mits het verbouwen van het bestaand rusthuis tot 11 wooneenheden.

Het voorgestelde project is een inbreidingsproject in een landelijk dorp naast het bestaand klooster. Aan de straatzijde van het terrein werd een koppeling van 5 nieuwbouwwoningen opgetrokken die qua morfologie aansluiten op de eengezinswoningen in de buurt.

De twee dwarse gebouwen achteraan werden behouden, omdat ze qua schaal aansluiten op de naastliggende kloostergebouwen. Door de andere gebouwen te slopen werd tussen deze 2 gebouwen een plein gecreëerd, zodat een woonerfsituatie werd verkregen.

Door gebruik te maken van het hellend terrein heeft elke woning een goed georiënteerde voortuin die voldoende geborgenheid schenkt aan zijn bewoners.

©filipdujardin

©filipdujardin

©filipdujardin

©filipdujardin

©filipdujardin

©filipdujardin