Uitbreiden van een gemeenteschool in Parike

Het project is een uitbreiding van een bestaand schoolgebouw, met een nieuwe refter, een overdekte speelplaats en een ‘crearuimte’/polyvalent klaslokaal. De bestaande klassen liggen rond een binnenplaats zodat er geen gangen in het gebouw aanwezig zijn. Dit principe is doorgetrokken in de uitbreiding. De overdekte speelplaats is opgevat als een 2de ontmoetingsruimte en is verbonden met de bestaande binnenplaats dmv een brede as. De open zijde kijkt uit over het landschap. De speelplaats biedt toegang tot de refter onder de glazen koepel door.
In de refter, die ingebouwd is in de helling, is bovenaan de helling een podium voorzien dat gebruikt kan worden als eetplek of voor allerlei manifestaties. Het podium geeft uit op een overdekt terras, dat via grote schuifdeuren eveneens gebruikt kan worden als buiten-eetruimte. Onder de refter bevindt zich de ‘crearuimte’/polyvalent klaslokaal. De klas is deels ingegraven in de helling.

De uitbreiding wordt dankzij zijn polyvalent karakter tevens gebruikt voor de buitenschoolse opvang.