Bouwen van 16 eengezinswoningen en 4 woningen voor levenslang wonen in Zingem

Het project is gelegen in een bestaande verkaveling, bestemd voor het oprichten van 5 eengezinswoningen met een oppervlakte van +/- 1000 m² per perceel. Door het opnieuw opdelen van de verkaveling en het aanbrengen van een nieuwe wegenis achteraan de verkaveling (tussen de woningen en het plaatselijke voetbalveld) kon een hogere dichtheid verkregen worden, die niet storend is voor de omliggende omgeving.

Om aan te sluiten op de grotere villa’s en koppelwoningen in de nabije omgeving werden de woningen gekoppeld in 4 groepen van telkens 4 eengezinswoningen, en 1 serviceflat.  Zo werd het effect bekomen van 4 woningen met voorbouw die nauw aansluiten op de residentiële omgeving.