Bouwen van 12 eengezinswoningen in Brakel

Het project Hovendaal is gelegen in een oude verkaveling, waar nu het laatste stuk wordt aangesneden. De indeling van de percelen was reeds bepaald door de tracering van de straat, met vrij grote percelen van circa 1000 m² als gevolg. Door het aanbrengen van een nieuwe rijweg (op het einde van de bestaande pijpenkop) kunnen de percelen heringedeeld worden tot loten van ca 500 m².

Om aan te sluiten op de bestaande typologie werd gekozen voor alleenstaande woningen. Door het verkleinen van de zijdelingse bouwvrije strook aan de voorzijde, van 4 m naar 1,5 m, kan de effectieve tuinbreedte, gelegen aan de achterzijde (zuidwestzijde) van de woning, aanzienlijk breder gemaakt worden.