Bouwen van 29 woningen in Zomergem ism De Zondagsdenkers

Met een demografisch gevarieerde structuur voor ogen, wordt de nieuwe verkaveling geconcipieerd. Omdat het aandeel kavels bestemd voor sociale huisvesting verspreid ligt over de verkaveling, versmelten ze met de andere woontypologieën. In opdracht van SHM Elk Zijn Dak en de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen worden de grondgebonden huur -of kooprijwoningen en appartementen in een gemeenschappelijke tuin ontwikkeld.

In het ontwerp worden de clusters op eenzelfde manier vormgegeven met een sterk collectief totaalbeeld: elk bouwblok is een echo van datgene achter de hoek. De grens tussen appartementen en huur -of koopwoningen vervaagt.

Door elk bouwblok te versnijden, ontstaat een ritmering in het straatbeeld: elke woning wordt individueel geaccentueerd. Een uitsparing op niveau van de straat vormt een buitenruimte, deze buffer is vrij in te vullen en fungeert als gradiënt tussen publiek (straat) en privaat (woning). De ‘voorkamer’ speelt in op het basisprogramma van het suburbaan leven: huisje, tuintje, boompje en wordt de spil tussen straat en woning. Door het koppelen van een balkon aan deze buitenruimte, ontstaat ook vanaf de verdieping een indirecte dialoog tussen woning en straat.